Thema

Vrouwen in Overijssel

Lange tijd was het zo dat alleen mannen een dominante positie toebedeeld kregen in de geschiedenis. Dat gold voor vrijwel alle terreinen van het maatschappelijke leven, de politiek, de godsdienst, de kunst, etc. Terwijl ook vrouwen zich wel degelijk op dit vlak begaven, al bekleedden ze meestal geen machtsposities. In februari hebben we op MijnStadMijnDorp speciale aandacht voor de rol van de vrouw in de geschiedenis. Welke bekende vrouwen uit het Overijsselse verleden kun jij opnoemen?