Verhaal

ca. 954 Het Plechelmuskapittel in Oldenzaal

Door Jan ten Hove. De status van Oldenzaal, dat samen met Ootmarsum tot de oudste plaatsen van Twente behoort, wordt in 954 flink opgeschroefd. Bisschop Balderik vestigt hier een kapittel, een eerbiedwaardig college van geestelijken dat zowel godsdienstige als bestuurlijke taken vervult. Het houten kerkje wordt vervangen door een tufstenen bedehuis. De kerk krijgt eveneens een nieuwe schutspatroon: de heilige Plechelmus, een mysterieuze missionaris uit de 8ste eeuw van wie niet met zekerheid bekend is waar hij heeft gewerkt. Zijn relieken worden met veel ceremonieel naar het nieuwe kerkgebouw overgebracht. De komst van het kapittel maakt Oldenzaal tot hét religieuze centrum van de regio. Ook in economisch opzicht ontwikkelt de plaats zich voorspoedig. In 1049 ontvangen de bewoners marktrechten van de bisschop van Utrecht, die inmiddels ook het wereldlijk gezag over Twente uitoefent.