Verhaal

ca. 5.000 jaar geleden Een hunebed in Mander

Door Jan ten Hove. Hunebedden worden vooral geassocieerd met Drenthe. Zulke imposante, uit kolossale zwerfkeien opgetrokken grafmonumenten hebben echter ook in Overijssel gestaan. In Noordoost-Twente zijn bij Mander de resten van een achttien meter lang hunebed blootgelegd, dat ongeveer 5.000 jaar geleden is gebouwd. Het is het meest zuidelijke exemplaar van Nederland. Bij de opgraving hebben archeologen scherven van ruim driehonderd potten gevonden. Deze grote hoeveelheid bijgaven wijst erop dat er veel stoffelijke overschotten zijn bijgezet. De grafkelder heeft zo’n drie eeuwen dienst gedaan en moet geregeld zijn uitgeruimd. Na het archeologisch onderzoek is het hunebed, waarvan de bovengrondse draag- en dekstenen ontbraken, weer met een zandheuvel bedekt. Ook in de buurt van Steenwijk zijn sporen van een hunebed aangetroffen, dat in de 19de eeuw met het oog op hergebruik van de stenen is gesloopt.