Verhaal

ca. 3.500 jaar geleden, Zonnekalenders in Ittersumerbroek.

Door Jan ten Hove. Bij de aanleg van de nieuwbouwwijk Ittersumerbroek in de gemeente Zwolle stuiten archeologen in 1993 op restanten van een agrarische nederzetting uit de Bronstijd. In het dorpje hebben tussen 2100 en 600 vóór Christus continu mensen verbleven. De meest spectaculaire vondst, die zelfs het NOS-journaal haalt, betreft de grondsporen van twee ongeveer 3.500 jaar oude paalcirkels. De cirkels hebben een doorsnede van circa elf meter en bestonden elk uit veertien onregelmatig geplaatste houten palen. Zulke ronde structuren heeft men al wel op de Britse eilanden aangetroffen, maar waren in Nederland nog onbekend. Waarschijnlijk gaat het om ‘zonnekalenders’, die werden gebruikt om seizoenswisselingen af te lezen. Op deze wijze konden de bewoners van de nederzetting bijvoorbeeld de exacte data vaststellen voor rituele vieringen, zoals de zonnewenden.