Verhaal

ca. 1086, IJsselgouw laatste toevoeging aan het Oversticht.

Door Jan ten Hove. De vorming van het Oversticht – het wereldlijke domein van de bisschop van Utrecht aan de overkant van de IJssel – is in 1086 voltooid, als de prelaat ook landsheer wordt van de IJsselgouw oftewel Salland. Dit gebied was evenals de Friese graafschappen Stavoren, Oostergo en Westergo in leen gegeven aan Egbert van Meissen. Deze edelman had zich al op jeugdige leeftijd tegen het centrale gezag verzet. Toentertijd werd het rebelse optreden van de jongeman nog met de mantel der liefde bedekt. Wanneer Egbert zich evenwel als volwassene wederom aan het hoofd stelt van opstandige troepen is de maat vol. De goederen van de in ongenade geraakte graaf vervallen aan de kroon, waarna keizer Hendrik IV het graafschap ‘Islegowe’ op 3 april 1086 aan bisschop Koenraad overdraagt.