Verhaal

1996 - Omstreden demonstratie van extreem-rechts

Auteur: 
Jan ten Hove

Op zaterdag 24 februari 1996 houden zo’n honderdvijftig rechts-extremisten een demonstratie in Zwolle. Ze scanderen leuzen als ‘Nederland blank’ en ‘Eigen volk eerst’.

Burgemeester Jan Franssen heeft aan de Centrumdemocraten van Hans Janmaat en de Centrumpartij ’86 van het Zwolse raadslid Henk Ruitenberg toestemming gegeven voor een protestmars door de binnenstad. De anti-vreemdelingenpartijen worden uit veel steden geweerd, maar de Zwolse burgervader hecht grote waarde aan het in de grondwet verankerde recht op demonstreren. Ook een tegenbetoging van de Anti-Fascistische Aktie heeft hij toegestaan. Hoewel de sfeer in de stad grimmig is, komt het mede door de massaal uitgerukte politie niet tot ongeregeldheden. Janmaat houdt een korte toespraak, waarvoor hij later wegens ‘het aanzetten tot discriminatie’ een voorwaardelijke celstraf en een geldboete krijgt opgelegd.

Titelfoto: Artikel in de Zwolse Courant van 26 februari 1996. (HCO, Krantencollectie)