Verhaal

1983 Overijssel niet gesplitst

Door Jan ten Hove. De meeste Twentenaren voelen weinig affiniteit met de niet veel samenhang vertonende provincie Overijssel, die wordt bestuurd vanuit het verre Zwolle. In 1981 biedt de kans op zelfstandigheid zich aan, als minister van Binnenlandse Zaken Hans Wiegel een wetsvoorstel indient om Overijssel op te splitsen in twee delen: IJsselland en Twente. Op vrijdag 14 januari 1983 deelt premier Ruud Lubbers na afloop van de ministerraad echter onverwacht mee dat de hele operatie wordt afgelast. De grote kosten van de splitsing, die niet stroken met het bezuinigingsbeleid van de overheid, zijn de belangrijkste reden. De teleurstelling in Twente is groot, maar bij de Overijsselse Staten overheerst tevredenheid. Zij hebben zich bij herhaling uitgesproken tegen de voorgenomen opdeling, vooral omdat de provincie IJsselland een te klein draagvlak zou hebben.