Verhaal

1980 De Hanze herleeft

Door Jan ten Hove. Het 750-jarig stadsjubileum van Zwolle wordt in 1980 met tal van manifestaties uitbundig herdacht. Het centrale thema van de viering is de Hanze. Het gemeentebestuur heeft vooral voor dit onderwerp gekozen omdat het de mogelijkheid biedt de stad te profileren met internationaal getinte evenementen, die bijdragen aan de Europese samenwerkingsgedachte. De vraag in hoeverre de Hanze kenmerkend is voor de Zwolse geschiedenis speelt een ondergeschikte rol. Het hoogtepunt van het feestprogramma is de op zaterdag 23 augustus gehouden ‘Daghvaert’, een herleving van de vroegere Hanzevergaderingen. De circa veertig deelnemende steden nemen ook deel aan een historisch defilé. Het Zwolse initiatief is een groot succes. Sindsdien zijn de Internationale Hanzedagen elk jaar opnieuw georganiseerd in elkaar afwisselende steden in binnen- en buitenland.