Verhaal

1980 Boerendemonstratie in Zwolle

Door Jan ten Hove. Op 27 februari 1980 demonstreren Nederlandse boeren in de IJsselhallen in Zwolle massaal tegen de landbouwvoorstellen van de Europese Gemeenschap. Zij willen meer geld voor hun producten ontvangen. De agrarische sector is in de jaren zeventig met twee levensgrote problemen geconfronteerd: de milieuvervuiling door overbemesting en de overschotten die door het EG-landbouwbeleid zijn ontstaan. De boeren krijgen beperkingen bij het uitrijden van mest opgelegd. Ook neemt men maatregelen om de productie in te krimpen, waaronder een superheffing op melk. Vooral melkvee- en varkenshouders worden door de melk- en mestquota getroffen. Hoewel de landbouwers het niet bij één protestactie laten om hun ongenoegen kenbaar te maken, kunnen ze niet voorkomen dat op de lange duur het aantal landbouwbedrijven in Overijssel sterk daalt en hun inkomenspositie wordt aangetast.