Verhaal

1978 - Demonstratie tegen kernenergie in Almelo

Auteur: 
Jan ten Hove

Op 4 maart 1978 vindt in Almelo één van de grootste demonstraties uit de geschiedenis van de Nederlandse anti-kernenergiebeweging plaats. De opwekking van elektriciteit met behulp van kernenergie roept door de daaraan verbonden risico’s veel discussie op.

Ruim 40.000 mensen geven blijk van hun onvrede met de geplande uitbreiding van de sedert enkele jaren in Almelo gevestigde uraniumverrijkingsfabriek van Urenco. Ook wordt geprotesteerd tegen de mogelijke levering van verrijkt uranium aan Brazilië. Hoewel de autoriteiten vrezen dat een grote groep West-Duitse demonstranten uit is op een harde confrontatie met de politie, verloopt de tocht in alle rust. Ondanks het massale protest besluit het kabinet enkele weken later toch tot uitbreiding van de verrijkingsfabriek. De omstreden leverantie aan Brazilië gaat echter na veel onzekerheid op het laatste moment niet door.

*Titelfoto: Demonstranten tijdens een manifestatie op het Marktplein. (Nationaal Archief)