Verhaal

1971 Boerenopstand in Tubbergen

Door Jan ten Hove. In 1971 lopen de gemoederen in Tubbergen als gevolg van een ruilverkavelingsplan hoog op. Het project stuit bij de lokale boeren, die niet bij de voorbereiding zijn betrokken, op fel verzet. Ze zijn ook kwaad dat bij de wettelijk voorgeschreven stemming over het plan afwezige stemgerechtigden tot de voorstanders zullen worden gerekend. Deze ondemocratische gang van zaken maakt goedkeuring van het ontwerp vrijwel zeker. Acties van opstandige agrariërs saboteren het doorgaan van de eerste stemming op 29 juni. Een tweede poging op 21 december loopt gruwelijk uit de hand. Honderden woedende landbouwers binden de strijd aan met een grote politiemacht. Tijdens de urenlange veldslag richten de boeren veel vernielingen aan en raken vijf agenten gewond. Gezien de enorme tegenstand besluit de overheid alsnog een streep door het plan te halen.