Verhaal

1970 Een nieuwe verkeersbrug over de IJssel

Door Jan ten Hove. Begin jaren zeventig verbetert de bereikbaarheid van Overijssel sterk door de komst van de autosnelwegen A28 en A1. Deze brede wegen met tweemaal twee rijstroken zorgen voor een snelle verbinding met het westen van het land en geven nieuwe economische impulsen. Op 29 september 1970 opent minister-president Piet de Jong de in het traject van de A28 gelegen nieuwe IJsselbrug bij Zwolle. De 660 meter lange oeververbinding geldt als een technisch hoogstandje. Het is de grootste betonnen verkeersbrug in Nederland die is geconstrueerd volgens het vrije-voorbouw-systeem. Dat wil zeggen dat aan een centrale pijler, zonder hinder voor de scheepvaart, telkens nieuwe moten brug worden bevestigd. Twee jaar later kan ook bij Deventer als onderdeel van de A1 een nieuwe verkeersbrug in gebruik worden genomen.