Verhaal

1940 De Duitse inval

Door Jan ten Hove. Op 10 mei 1940 trekt het Duitse leger in alle vroegte Overijssel binnen. De grenstroepen hebben opdracht gekregen geen gevechten aan te gaan, maar de vijandelijke opmars zoveel mogelijk te vertragen. Tot schermutselingen van enige betekenis komt het niet. Slechts één Duitse soldaat wordt bij Almelo door terugtrekkende troepen doodgeschoten. De vertragingstactiek heeft weinig succes, want de opgeworpen wegversperringen en opgeblazen bruggen zijn voor de goed uitgeruste Duitsers geen enkel probleem. Binnen de kortste keren is heel Overijssel onder de voet gelopen. Het voornaamste doel van de vijand is de oeververbindingen over de IJssel ongeschonden in handen te krijgen, maar die vlieger gaat niet op. De bruggen bij Deventer, Zwolle en Kampen zijn 's morgens vroeg al vernield. Op 14 mei capituleert het leger en is Nederland bezet gebied.