Verhaal

1932 - Boerenprotest tegen crisismaatregelen

Auteur: 
Jan ten Hove

Op 24 februari 1932 vindt op de Turfmarkt in Zwolle een protestbijeenkomst van zesduizend landbouwers plaats. Ook de agrarische sector is zwaar door de economische malheur getroffen. Een halvering van de landbouwprijzen brengt veel boeren in de problemen.

De overheid heeft wel steunmaatregelen voor tarwe uitgevaardigd, maar laat de noodlijdende veehouders in de kou staan. De Overijsselsche Landbouw Maatschappij oefent druk uit op Den Haag door de achterban te mobiliseren en demonstraties te organiseren. In 1933 gaat de regering overstag. Er komt een allesomvattende landbouwcrisiswet, die het centrale gezag verregaande bevoegdheden geeft op agrarisch gebied. De overheidssteun verzacht de gevolgen van de crisis, maar toch blijft de toestand op het platteland nog lange tijd schrijnend. Pas tegen het einde van de jaren dertig treedt er enige verbetering op.

*Titelfoto: Ir. S.J. Louwes, secretaris van de OLM, spreekt tijdens de crisisdemonstratie de verzamelde boeren toe. (HCO, archief OLM)