Verhaal

1929 - Buurserzand natuurmonument

Auteur: 
Jan ten Hove

Edwina van Heek-Ewing, de Amerikaanse weduwe van textielfabrikant Jan Bernard van Heek, schenkt in 1929 het Buurserzand in de gemeente Haaksbergen aan de Vereniging Natuurmonumenten.

Het is het eerste bezit in Overijssel van de landelijke organisatie, die in 1905 door de bekende Jac. P. Thijsse en de in Zwolle geboren Joodse onderwijzer en natuurbeschermer Eli Heimans is opgericht. Het uitgestrekte Buurserzand is voor ontginning gespaard gebleven omdat de Van Heeks het terrein gebruikten als jachtgrond. Oorspronkelijk was de familie van zins er een openluchtmuseum te vestigen, maar die plannen zijn nooit werkelijkheid geworden. Dankzij de gift van Edwina van Heek kunnen we tegenwoordig het woeste open heidelandschap, dat vroeger een groot deel van Twente domineerde, nog altijd bewonderen. Het natuurgebied is inmiddels 440 hectare groot.

*Titelfoto: Een houten standerdmolen op het Buurserzand, 1967. (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed)