Verhaal

1928 De cirkels van Jannink

Door Jan ten Hove. Mevrouw C.F. Jannink-van Heek, echtgenote van een textielondernemer, koopt in 1928 een groot stuk woeste grond in Mander nabij Ootmarsum. De familie Jannink heeft evenals andere prominente Twentse textielgeslachten veel belangstelling voor landbouwkundige experimenten. Haar zoon Gerhard legt in het heidegebied naar Amerikaans voorbeeld twee reusachtige cirkels aan met een doorsnede van respectievelijk 340 en 380 meter. Hij kiest voor ronde akkers omdat deze bij het ploegen, zaaien en oogsten veel gemakkelijker te bewerken zijn dan rechthoekige velden. De familie verblijft graag in het gebied en laat er twee nog steeds bestaande zomerhuisjes bouwen. Ook wordt er een start- en landingsbaan voor het vliegtuigje van Gerhard aangelegd. De cirkels zijn in 1990 verkocht aan de huidige eigenaar, stichting Landschap Overijssel, die er weer heide wil laten groeien.