Verhaal

1926 - Dijkdoorbraak bij Zalk

Auteur: 
Jan ten Hove

In de eerste dagen van 1926 staat het waterpeil in de Nederlandse rivieren extreem hoog. Op veel plaatsen kunnen de dijken het niet bolwerken. Ook in Overijssel veroorzaakt het hoge water veel overlast.

Zo breekt bij Dalfsen de Vechtdijk door. Een uitgestrekt gebied langs de rivier komt onder water te staan. De grootste catastrofe doet zich in de vroege ochtend van 8 januari voor, wanneer de IJsseldijk bij Zalk het over een lengte van dertig meter begeeft. Het rivierwater perst zich met donderend geweld door het gat en overstroomt het achterliggende land. Menselijke slachtoffers vallen er niet, maar het hele dorp moet worden ontruimd. Veel bewoners vluchten met hun vee naar Kampen. Vier dagen later brengen koningin Wilhelmina en prins Hendrik een bezoek aan het rampgebied.

Titelfoto: Koningin Wilhelmina in gesprek met enkele Zalker vrouwen, 12 februari 1926. (Nationaal Archief, Collectie Elsevier)