Verhaal

1925 Het Oversticht opgericht

Door Jan ten Hove. Op 10 september 1925 vormt het Geschiedkundig-Overijssels Museum in Zwolle het decor voor de oprichtingsvergadering van Het Oversticht: ‘genootschap tot bevordering en instandhouding van het landelijk en stedelijk schoon in de provincie Overijssel.’ De op initiatief van de Vereeniging tot beoefening van Overijssels Regt en Geschiedenis tot stand gekomen organisatie wil een dam opwerpen tegen de lelijke en ontsierende bouwwerken, die in het kader van onder meer industrialisatie en verstedelijking overal opduiken. Het is de bedoeling dat hierbij nauw wordt samengewerkt met gemeenten, die plannen voor zowel particuliere gebouwen als openbare werken tegen een billijke vergoeding aan een schoonheidscommissie kunnen voorleggen. Het Oversticht vervult in Overijssel nog altijd een adviserende taak op het gebied van welstandstoezicht, zorg voor het landschap en monumentenzorg.