Verhaal

1919 Zuigelingenbureau in Zwolle

Door Jan ten Hove. Om de schrikbarend hoge zuigelingen- en kindersterfte een halt toe te roepen, ontstaan in de vroege 20ste eeuw in heel Nederland consultatiebureaus. Eén van de eerste bureaus in Overijssel wordt in 1919 door het Groene Kruis in Zwolle opgericht. Door te wijzen op het belang van borstvoeding en een hygiënische verzorging lukt het inderdaad de sterfte onder jonge kinderen drastisch te verminderen. Particuliere verenigingen verrichten eveneens goed werk bij het bestrijden van de besmettelijke tuberculose. De slopende tering houdt met name onder sociaal zwakkeren huis en geldt als volksvijand nummer één. Een effectief medicijn is nog niet voorhanden. Therapie, bedrust en frisse buitenlucht moeten het langdurige genezingsproces bevorderen. Om ziektegevallen in een vroeg stadium op te sporen worden er ook voor tuberculose speciale consultatiebureaus opgezet.