Verhaal

1918 - Zout in Twente

Auteur: 
Jan ten Hove

In 1918 verrijst in Boekelo de eerste fabriek van de Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie (KNZ).

De ontdekking van zoutlagen in de Twentse bodem is te danken aan de laatste heer van Twickel, R.F. baron van Heeckeren van Wassenaer. Hij laat in 1886 op zijn landgoed bij Delden diepteboringen verrichten naar schoon drinkwater. Het opgepompte water blijkt zout te zijn en dus ondrinkbaar. Voorlopig wordt niets met deze vondst gedaan. Wanneer echter tijdens de Eerste Wereldoorlog de handel met Duitsland, waaruit ons land het meeste zout importeert, nagenoeg stilvalt, besluit men alsnog de delfstof in Twente te gaan winnen. Boekelo is als vestigingsplaats gekozen omdat het zout daar relatief dicht onder het aardoppervlakte zit. De fabriek wordt later verplaatst naar Hengelo en maakt nu deel uit van Akzo Nobel.

*Boortorens van de KNZ in Usselo. Foto: er. W.F. van Heemskerck Duker, september 1948. (HCO, archief KNZ)