Verhaal

1914 Vluchtelingen uit België

Door Jan ten Hove. In de zomer van 1914 breekt de ‘Grote Oorlog’ uit tussen enerzijds Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en hun bondgenoten, en anderzijds een coalitie rond Frankrijk, Engeland en Rusland. In spanning wordt afgewacht of ons land zich aan de vijandelijkheden kan onttrekken. Gelukkig heeft geen van de oorlogvoerende partijen er baat bij de Nederlandse neutraliteit te schenden. België wordt in augustus wel door Duitsland aangevallen. Honderdduizenden burgers en militairen zoeken een veilig heenkomen bij de noorderburen. Om de grensprovincies te ontlasten verspreidt de regering ze over het hele land. Overijssel vangt zo’n 10.000 mensen op in kazernes, kerken, kloosters, loodsen, fabriekshallen en particuliere woningen. De meeste vluchtelingen kunnen nog vóór de jaarwisseling naar hun vaderland terugkeren. De Eerste Wereldoorlog blijft tot november 1918 voortwoekeren.