Verhaal

1905 Vriezenveen in vuur en vlam

Door Jan ten Hove. Vriezenveen gaat op 16 mei 1905 grotendeels in vlammen op. Een in de woning van timmerman Jannes Goosselink uitgebroken brand raast via de strooien daken van de huizen in een niet te stuiten tempo voort. Niet minder dan 228 woningen gaan verloren, waardoor 300 gezinnen en 1.600 mensen op straat staan. De hulpverlening komt snel op gang. De daklozen worden tijdelijk ondergebracht in de overgebleven huizen en in ruim honderd door het leger opgezette tenten. Collectes in het land brengen 70.000 gulden op. Enkele dagen na de brand komt koningin Wilhelmina poolshoogte nemen. Zij is niet de enige bezoeker. Het aantal ‘broandkiekers’ is zo groot, dat de stoombootdienst Zwolle-Almelo extra diensten voor de ramptoeristen instelt. De Vriezenveense vuurzee is de laatste grote stadsbrand van Overijssel.