Verhaal

1902 Grote staking bij Van Heek

Door Jan ten Hove. Op 13 januari 1902 leggen de arbeiders bij Van Heek & Co in Enschede het werk neer. Ze protesteren tegen een verlaging van het stukloon van de dekenwevers. Als reactie sluit de bedrijfsleiding met ingang van 3 februari alle fabrieken van de firma, waardoor 1.600 kostwinners geen inkomsten meer hebben. Uit het hele land worden steunbetuigingen en giften in geld en natura naar de stakers gestuurd. Bemiddelingspogingen zijn zinloos, omdat Van Heek weigert te onderhandelen. Langzaam raken de financiële middelen van de vakorganisaties uitgeput. Wanneer de Twentse Fabrikantenvereeniging eind mei een algemene uitsluiting afkondigt, moeten de stakers de strijd opgeven. Om herhaling van dit fiasco te voorkomen, gaat de vakbeweging zich beter organiseren. Ook het aantal bij de bonden aangesloten arbeiders stijgt gestaag.