Verhaal

1901 Paul Kruger komt langs

Door Jan ten Hove. Tijdens een rondreis door Nederland doet de bejaarde Paul Kruger, president van de Zuid-Afrikaanse Republiek, begin juli 1901 ook Kampen en Zwolle aan. Evenals elders geeft de plaatselijke bevolking hem een heldenwelkom. Kruger verblijft in Europa om steun te zoeken voor de Boeren, die in een felle oorlog zijn verwikkeld met de Engelsen. De publieke opinie in ons land is op de hand van de Afrikaners, afstammelingen van de blanke Nederlandse kolonisten die zich in de 17de en 18de eeuw in Zuid-Afrika hebben gevestigd. Inmiddels delen de Engelsen de lakens uit in de Kaapkolonie. Zij willen de Boeren aan zich onderwerpen. De missie van Kruger wordt niet met succes bekroond. In mei 1902 geven de Boeren zich gewonnen. ‘Oom Paul’ zal zijn vaderland nooit meer terugzien.