Verhaal

1889 De eerste katholieke arbeidersvereniging

Door Jan ten Hove. De priester Alphons Ariëns geldt als de grondlegger van de katholieke arbeidersbeweging in Nederland. In 1889 sticht hij in zijn standplaats de Enschedese R.K. Arbeidersvereeniging, de eerste katholieke organisatie die uitsluitend voor werklieden is bestemd. Een jaar later breekt bij Ter Kuile & Morsman in Enschede een staking uit voor betere werkomstandigheden. De fabrikanten willen geen strobreed wijken en presenteren een nieuw, rigoureus strijdmiddel: de uitsluiting. Teneinde ondersteuning van de stakers door andere arbeiders onmogelijk te maken, gaan alle textielfabrieken enkele dagen per week dicht. Door bemiddeling van Ariëns wordt het conflict bijgelegd. Vrijwel alle stakers kunnen weer aan de slag. Hun eisen zijn echter niet ingewilligd. De socialisten beschouwen de priester dan ook als een verrader, die de eenheid onder de arbeiders heeft doorbroken.