Verhaal

1885 De Dedemvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij

Door Jan ten Hove. In het laatste kwart van de 19de eeuw wordt het Overijsselse platteland opengelegd door de komst van regionale spoor- en tramverbindingen. Deze transportvoorzieningen zijn betrekkelijk goedkoop aan te leggen en te exploiteren, waardoor ze gebieden kunnen ontsluiten die voor een reguliere spoorlijn onrendabel zijn. Eén van de vele nieuwe vervoersbedrijven is de op 15 juni 1885 opgerichte Dedemvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij (DSM), die van de provincie een concessie krijgt voor de aanleg en exploitatie van een stoomtramlijn langs de Dedemsvaart. Ruim een jaar later wordt de eerste lijn tussen Dedemsvaart en Avereest geopend. Het lijnennet groeit in snel tempo. Uiteindelijk verzorgt de DSM het vervoer van personen en goederen in heel Noordoost-Overijssel en Zuidoost-Drenthe. De tramlijnen zijn in 1947 opgeheven.