Verhaal

1884 - Enschede krijgt telefoon

Auteur: 
Jan ten Hove

Op 23 december 1884 doet de telefoon zijn intrede in Overijssel. Acht jaar nadat de Amerikaan Alexander Graham Bell octrooi op de nieuwe uitvinding heeft aangevraagd, is Enschede de eerste stad in de provincie waar mensen via een draad gesprekken over grote afstand kunnen voeren.

De wonderbaarlijke ontdekking wordt geëxploiteerd door particuliere telefoonbedrijven. De Enschedesche Telefoon-Maatschappij krijgt de beschikking over een kamertje boven in het stadhuis, waar de telefoondraden uit alle delen van de stad samenkomen. De aansluitingen worden met de hand tot stand gebracht door telefonistes. Binnen een jaar zijn er 143 abonnees, en dit aantal neemt snel toe. In 1899 wordt Enschede opgenomen in het interlokale telefoonverkeer. Tegen die tijd is de telefonie in grote delen van Overijssel doorgedrongen.

*Titelfoto: De telefooncentrale in Zwolle, 1918. (HCO, fotocollectie)