Verhaal

1876 Stoppelhaenen in Twente

Door Jan ten Hove. Jacobus Craandijk, een doopsgezinde predikant uit Rotterdam, beschrijft in het in 1876 verschenen tweede deel van de serie Wandelingen door Nederland met pen en potlood zijn rondzwervingen door Twente. Tijdens deze tocht stuit hij toevallig op de traditionele festiviteiten na de oogsttijd, die bekend staan als ‘stoppelhaenen’. Een passerende boer vertelt Craandijk dat het oogstfeest eigenlijk alleen een aanleiding is om ‘een spier in ’t glas’ te krijgen, oftewel jenever te drinken: ‘Als de rogge van het veld is, zet een of andere kastelein een paal erin met iets erop, dat een vogel gelijken kan. 't Jong volk komt er op aan en zij schieten, maar dat schieten is de hoofdzaak niet; zij drinken. Dat geeft den kastelein zijn voordeel en daarmeê is het uit.’