Verhaal

1869 De Eerste Nederlandsche Rijwielfabriek

Door Jan ten Hove. In 1869 gaat in Deventer de Eerste Nederlandsche Rijwielfabriek van start. Oprichter is de rijtuigmaker en smid Henricus Burgers. Hij vervaardigt hypermoderne vélocipèdes of trapfietsen, die pas twee jaar eerder op de Wereldtentoonstelling in Parijs zijn gepresenteerd. De handige Burgers schrikt er niet voor terug exacte kopieën van de Franse ‘doordraaiers’ te maken. In de begintijd produceert zijn onderneming 122 rijwielen per jaar. Omstreeks de eeuwwisseling verlaten jaarlijks al zo'n vijf- à zesduizend exemplaren de fabriekspoorten. Burgers behoort in deze tijd tot de grootste fietsfabrikanten van Nederland en levert een kwalitatief hoogwaardig product. Aanvankelijk is het bezit van een dure fiets alleen voorbehouden aan de welgestelden, maar na 1900 komt het rijwiel ook binnen het financiële bereik van de minder gegoeden.