Verhaal

1859 - Van Heek & Co te Enschede

Auteur: 
Jan ten Hove

Op 1 januari 1859 richten de broers Hendrik Jan, Herman en Gerrit Jan van Heek, leden van een bekende textielfamilie, in Enschede de firma Van Heek & Co op. Deze vennootschap gaat zich onder meer richten op het fabriceren van katoenen of andere stoffen.

Van Heek & Co groeit door een innovatief beleid uit tot één van de grootste ondernemingen in de Nederlandse textielindustrie. Het bedrijf produceert vooral voor de koloniale markt. De arbeiders worden met ijzeren hand geregeerd en maken onvoorstelbaar lange werkdagen. De patriarchale leiding van het bedrijf heeft echter ook oog voor sociale voorzieningen. Zo laat Hendrik Jan van Heek ter ontspanning van de lagere klassen het Volkspark Enschede aanleggen, dat hij in 1874 aan de gemeente schenkt.

Titelfoto: Net als de andere Twentse textielfabrieken gebruikte Van Heek bij de export naar Nederlands-Indië kleurrijke tjaps of beeldmerken. (HCO, Archief fa. Van Heek & Co)