Verhaal

1850 Nieuwe regeling voor het provinciaal bestuur

Door Jan ten Hove. De in Zwolle geboren Johan Rudolf Thorbecke is in 1848 de geestelijke vader van de nieuwe Nederlandse grondwet, één van de modernste van Europa. Deze constitutie bepaalt nog altijd de hoofdlijnen van de Nederlandse staatsinrichting. De liberale politicus tekent ook voor de Provinciewet van 6 juli 1850, die eveneens in veel opzichten een breuk met het verleden betekent. De macht van de gouverneur, voortaan Commissaris van de Koning genoemd, wordt ingeperkt. Het gewestelijk bestuur krijgt meer autonomie en aan de standenvertegenwoordiging komt een einde. Voortaan worden de Staten rechtstreeks gekozen. Het kiesrecht is voorbehouden aan mannen van 23 jaar en ouder, die in de provincie wonen en minstens twintig gulden aan directe belastingen betalen. In 1850 voldoen precies 5.576 van de ruim 215.000 Overijsselaars aan deze kwalificaties.