Verhaal

1837 De Rijn en IJssel Stoombootmaatschappij

Door Jan ten Hove. In 1837 wordt op initiatief van de gouverneur van Overijssel, de doortastende Jacob Hendrik graaf van Rechteren, de Rijn en IJssel Stoombootmaatschappij opgericht. De RIJSM gaat een geregelde vaardienst onderhouden tussen Amsterdam, Kampen, Deventer, Arnhem en Keulen. De grootste aandeelhouder is de stad Kampen, die als schakel tussen Amsterdam en de snel groeiende Duitse industriegebieden langs de Rijn een bloeiende toekomst voor zich ziet weggelegd. De stoomboten van de RIJSM zijn de eerste die de IJssel bevaren. De maatschappij kent een succesvolle start, maar kan op de lange duur de concurrentie met andere scheepvaartlijnen en -verbindingen niet aan. Ook het voortdurende probleem van de verzanding van de IJsselmonding speelt de onderneming parten. In 1865 valt het doek voor de RIJSM.