Verhaal

1826 De eerste sigarenfabriek van Nederland

Door Jan ten Hove. In 1826 richt de uit Bremen afkomstige Johan Wilke Lehmkuhl in Kampen de eerste sigarenfabriek van Nederland op. Hij vestigt zich met vier knechten in de stad. De ondernemer is de landsgrenzen overgestoken omdat hij in Duitsland, waar men omstreeks 1780 begonnen is met het maken van sigaren, niet voldoende werkkrachten kan krijgen. Het economisch achtergebleven Kampen heeft wel een groot reservoir goedkope arbeidskrachten te bieden, terwijl de uitstekende waterverbindingen met de buitenwereld garant staan voor een vlotte aan- en afvoer van tabak en sigaren. Wellicht is ook de aanwezigheid van enkele tabakskerverijen van invloed geweest op Lehmkuhls besluit naar Kampen te verhuizen. Zijn overkomst vormt het startsein voor een na verloop van tijd zeer succesvolle bedrijfstak, die een zwaar stempel op de stad drukt.