Verhaal

1818 - Grootschalige gemeentelijke herindeling

Auteur: 
Jan ten Hove

In 1818 vindt in Overijssel een grootschalige gemeentelijke herindeling plaats. De overheid vindt het onrechtvaardig dat in de omtrek woonachtige edellieden en plattelanders moeten meebetalen aan de veel duurdere voorzieningen in de steden.

Vandaar dat de oude grenzen van vóór de Bataafs-Franse tijd, die bij de vorming van de gemeenten in 1811 vaak zijn verdwenen, deels in ere worden hersteld. De opsplitsing van diverse gemeenten in stads- en plattelandsgebieden zorgt voor problemen bij de naamgeving van de nieuwe bestuurlijke eenheden. Dit wordt opgelost door voortaan te spreken van Stad en Ambt. Naast minieme stadsgemeenten ontstaan uitgestrekte plattelandsgemeenten. Zo ligt Stad Delden als een kleine enclave in Ambt Delden. Als gevolg van de herindeling stijgt het aantal Overijsselse gemeenten van 53 naar 62.

*Minuutplan van de gemeente Ambt-Delden, opgemaakt voor het in 1832 ingevoerde Kadaster. Stad Delden bevindt zich midden onderin. (HCO, Archief van Kadaster)