Verhaal

1810 - Onderdeel van het Franse keizerrijk

Auteur: 
Jan ten Hove

Bij decreet van 9 juli 1810 wordt het koninkrijk Holland ingelijfd bij Frankrijk. Daarmee verliest het Nederlandse grondgebied ook de laatste schijn van zelfstandigheid. De departementen krijgen Franse namen, die zijn ontleend aan de belangrijkste rivieren en wateren.

Overijssel heet voortaan Département des Bouches de l'Yssel oftewel Departement van de Monden van de IJssel. De leiding in het departement wordt toevertrouwd aan een prefect. Op 1 januari 1811 vindt de invoering van het sterk gecentraliseerde Franse bestuurssysteem plaats. Dat betekent een belangrijke breuk met het verleden. Op lokaal niveau maken de schout- en richterambten plaats voor gemeenten, die worden bestuurd door een burgemeester en een gemeenteraad. Bij de nieuwe bestuursinrichting houdt men met historische grenzen lang niet altijd rekening. Overijssel telt 53 gemeenten.

*Titelfoto: In 1811 werd ook het Franse kiesstelsel ingevoerd. Bladzij uit het registre civique (burgerregister met stemgerechtigde mannen) van Vriezenveen, 1811.