Verhaal

1809 - Koninklijk bezoek

Auteur: 
Jan ten Hove

In maart 1809 maakt Lodewijk Napoleon een tour door Overijssel. De buitenlandse koning heeft het beste met Nederland voor en is bij zijn onderdanen niet onpopulair.

Zwolle valt als hoofdplaats van het departement de eer te beurt de vorst het eerst te mogen verwelkomen. Vervolgens trekt Lodewijk de hele provincie door. Overal laat hij zich uitgebreid informeren over de stand van zaken op met name economisch en godsdienstig gebied. Waar tussen hervormden en katholieken problemen zijn gerezen over de verdeling van kerkgebouwen, zorgt hij voor een oplossing. Het eigengereide en welwillende optreden van de koning valt bij Napoleon Bonaparte niet in goede aarde. Aangezien Lodewijks beleid regelmatig botst met de Franse belangen, schuift de keizer in 1810 zijn broer opzij. Nederland wordt nu ingelijfd bij Napoleons keizerrijk.

Titelfoto: Ontwerptekening door Nicolaas Sonnenberg voor een ereboog bij het stadhuis in Deventer ter ere van het koninklijk bezoek. (SAB Deventer)