Verhaal

1782 Drostendiensten van de baan

Door Jan ten Hove. Joan Derk van der Capellen ageert in woord en geschrift fel tegen de drostendiensten in Overijssel. Deze verplichting voor de boeren om een paar dagen per jaar gratis te werken voor de kwartierdrost, traditiegetrouw een hoge edelman, is formeel allang afgedankt. Maar het oude gebruik, dat Van der Capellen als een vorm van slavernij betitelt, vindt vooral in Twente gewoon doorgang. Op 1 november 1782, de dag dat de rebelse edelman na een jarenlange schorsing eindelijk weer tot de Statenvergadering wordt toegelaten, gaat de Ridderschap er noodgedwongen mee akkoord de drostendiensten definitief af te schaffen. Een aantal opgetogen Twentse landbouwers stuurt Van der Capellen als blijk van hun dankbaarheid een gouden gedenkpenning met het opschrift: ‘De nijvre Landman juicht, zijn Vrijheid is hersteld! Capellen zegepraalt op baatzucht en geweld!’