Verhaal

1748 De eerste volkstelling

Door Jan ten Hove. De eerste volkstelling in Overijssel vindt plaats in augustus 1748. De aanleiding om de ingezetenen hoofdelijk te tellen is de zoektocht naar een nieuwe vorm van belastingheffing, die aan het verpachten van de belastinginning aan de hoogstbiedende een einde moet maken. Het pachtsysteem werkt misbruik in de hand en wordt door de bevolking gezien als dé oorzaak van de torenhoge prijzen van de eerste levensmiddelen. De wijdverspreide onvrede heeft eerder in het jaar in heel Nederland geleid tot grootschalige rellen. Het eerste betrouwbare overzicht van het Overijsselse inwonertal maakt duidelijk dat de provincie op dat moment ruim 122.000 mensen telt. De geplande nieuwe hoofdelijke omslag, een belasting naar vermogen, is overigens nooit ingevoerd. Al snel doet het pachtstelsel weer zijn intrede.