Verhaal

1743 Predikant fulmineert tegen dansen

Door Jan ten Hove. De Giethoornse predikant Gerhard van Utrecht publiceert in 1743 het Geithoorns Huisboek, waarin hij zijn afschuw uitspreekt over ‘de schrikkelijkheid der zonden, die door dansserijen, voornamentlijk in de herbergen, geschieden (...).’ Zulke lichtzinnigheden lokken volgens hem hemelse oordelen als oorlog, epidemische ziekten en hongersnood uit. Dit standpunt is kenmerkend voor de houding van strenge calvinistische dominees, die het als hoeders van de publieke moraal niet op frivoliteiten hebben begrepen. Losbandig gedrag wekt immers Gods toorn op, met alle gruwelijke gevolgen van dien. Van Utrecht is ook een fervent voorstander van het nauwgezet naleven van de zondagsrust. Het is voor hem een voortdurende bron van ergernis dat een deel van zijn gemeenteleden de middagdienst niet bezoekt, maar liever op kraamvisite gaat of thuis koffie of thee blijft drinken.