Verhaal

1728 - Bombazijn in Enschede

Auteur: 
Jan ten Hove

Veel van de in Twente vervaardigde linnen garens komen terecht in Amersfoort. Daar worden ze gebruikt voor het weven van bombazijn, een stof met een katoenen inslag en een linnen schering.

Voortdurende strubbelingen met veeleisende Amersfoortse bombazijnwevers brengt een aantal kooplieden op het idee om de productie zelf ter hand te nemen. Op 15 maart 1728 krijgen tien merendeels doopsgezinde ondernemers uit Enschede van de Staten van Overijssel gedurende vijftien jaar een octrooi (het exclusieve recht) om in de provincie stoffen van bombazijn te vervaardigen. De heren, onder wie twee leden van de familie Blijdenstein, schrijven dat ze ‘daarmede ten minsten 1.500, soo geen 2.000 menschen, klein en groot, sullen werk geven.’ De invoering van de bombazijnnijverheid in Twente is een eclatant succes.

Titelfoto: Anoniem portret van fabrikeur Herman van Lochem (1695-1782), die mede aan de wieg stond van de Twentse bombazijnnijverheid. (TwentseWelle, Enschede)