Verhaal

1708 - Krinke Kesmes verschijnt

Auteur: 
Jan ten Hove

In 1708 verschijnt bij een Amsterdamse uitgever de Beschryvinge van het Magtig Koningryk Krinke Kesmes. In dit opmerkelijke boek wordt een spannend, imaginair reisverhaal naar het mythische Zuidland doorspekt met wetenschappelijke, wijsgerige, godsdienstige en utopische beschouwingen.

De schrijver is chirurgijn Hendrik Smeeks uit Zwolle, een verlicht en eigenzinnig man met een brede culturele belangstelling. Door de vrijzinnige inhoud van zijn boek krijgt Smeeks grote problemen met de kerkelijke autoriteiten. Toch wordt het populaire werkje een aantal malen herdrukt en zelfs in het Duits vertaald. Op grond van een passage over een Hollandse schipbreukeling op een onbewoond eiland is Smeeks' roman in het verleden wel eens aangemerkt als inspiratiebron voor de elf jaar later uitgegeven, wereldberoemde lotgevallen van Robinson Crusoë. Deze stelling ontbeert echter elk bewijs.

*Titelpagina van de eerste uitgave van Krinke Kesmes uit 1708. (collectie HCO)