Verhaal

1705 Graaf van het Heilige Roomse Rijk

Door Jan ten Hove. De Duitse keizer verheft Adolf Hendrik van Rechteren, heer van Almelo, in 1705 tot graaf van het Heilige Roomse Rijk. De edelman verwerft deze prestigieuze titel omdat hij zich als ambassadeur van de Republiek verdienstelijk heeft gemaakt bij het keizerlijk hof in Wenen. Adolf Hendrik is de meest prominente bestuurder van Overijssel en geniet in binnen- en buitenland veel aanzien. Op zijn initiatief komt in 1716 in Den Haag de tweede Grote Vergadering bijeen. Deze moet een einde maken aan de zwakke bestuurlijke grondslag van de Republiek. De bijeenkomst loopt echter op een mislukking uit, omdat de gewesten weigeren hun zelfstandigheid op te geven. In zijn laatste levensjaren trekt Adolf Hendrik zich terug op huis Almelo, waar hij op 15 maart 1731 op 75-jarige leeftijd overlijdt.