Verhaal

1703 - Plakkaat tegen Plooierijen

Auteur: 
Jan ten Hove

Stadhouder-koning Willem III sterft in 1702 kinderloos, waarna het Tweede Stadhouderloze Tijdperk aanbreekt. De Overijsselse regenten zijn opgelucht dat ze voortaan weer zonder inmenging van buitenaf kunnen regeren.

Op een aantal plaatsen probeert de burgerij meer invloed op het bestuur te krijgen. Deze ongeregeldheden, die bekend worden als de Plooierijen, zorgen voor veel onrust. Met name in Steenwijk en Vollenhove lopen de spanningen hoog op en wordt het aftreden van de magistraat geëist. De Staten kondigen op 3 juni 1703 een plakkaat af om de woelingen de kop in te drukken. Schrijvers en ondertekenaars van petities, waarin op grond van vermeende oude rechten wordt aangedrongen op een bestuurswisseling, zullen streng worden gestraft. Deze maatregel legt veranderingsgezinde burgers het zwijgen op. De Plooierijen sterven een zachte dood.

*Titelfoto: Paskwil of schotschrift van ontevreden burgers in Vollenhove, 1709. (collectie HCO)