Verhaal

1702 Belasting op koffie, thee en chocolade

Door Jan ten Hove. In 1702 maken Ridderschap en Steden van Overijssel bekend dat er belasting zal worden geheven op de consumptie van thee, koffie en chocolade. Gebruikers van deze warme dranken uit recent ontsloten verre streken worden, al naar gelang hun vermogen, voor een bepaald bedrag aangeslagen. De nieuwe ‘luxe’-middelen zijn aanvankelijk erg duur en uitsluitend voorbehouden aan rijke burgers, maar dringen na verloop van tijd tot steeds bredere lagen van de bevolking door. De exotische genotsdranken vormen een smakelijk alternatief voor het drinken van water, dat als gevaarlijk voor de gezondheid wordt beschouwd. Bier, van oudsher de enige veilige en betaalbare volksdrank, raakt langzaam uit de gratie. Deze wijzigingen in het consumptiepatroon dwingen veel kleine bierbrouwerijen hun deuren te sluiten.