Verhaal

1672 Bezet door Bommen-Berend

Door Jan ten Hove. In het rampjaar 1672 keren de bisschop van Munster en de aartsbisschop van Keulen zich samen met Engeland en Frankrijk tegen de Republiek, die van alle kanten wordt aangevallen. Munsterse en Keulse troepen overrompelen in het begin van juni Overijssel. Door de onderlinge verdeeldheid en verwaarloosde verdedigingswerken vormt het gewest een makkelijke prooi. Binnen een maand geeft vrijwel heel Overijssel zich onvoorwaardelijk over. Alleen Blokzijl houdt stand. Bommen-Berend is nu heer en meester in het gewest. De komende twee jaar wordt de bevolking door inkwartiering en afpersing zwaar belast. De hervormden verliezen hun toonaangevende positie en moeten hun kerken afstaan aan de katholieken. Pas nadat op 22 april 1674 vrede met Keulen en Munster is gesloten, ontruimen de buitenlandse troepen het door hen geterroriseerde gebied.