Verhaal

1657 Gekrakeel in Overijssel

Door Jan ten Hove. Overijssel wordt tijdens het Eerste Stadhouderlijke Tijdperk (1651-1672) verscheurd door politieke twisten. Het geharrewar is vooral te wijten aan ruzies over de toewijzing van hoge, lucratieve functies. De spil in het conflict is de ambitieuze Rutger van Haersolte, die een meerderheid van de Staten achter zich weet te krijgen. De hoogopgelopen spanningen leiden in mei 1657 zelfs tot wapengekletter. Wanneer Hasselt weigert belastinggelden aan de Haersoltisten af te staan, slaan zij het beleg rond de stad. Pas na een langdurige beschieting, die naast veel materiële schade twee mensenlevens eist, geeft het stadsbestuur zich over. Een dreigende burgeroorlog wordt voorkomen door raadspensionaris Johan de Witt, die in augustus een verzoening tot stand brengt. Ruim tien jaar later krijgt Overijssel echter opnieuw te maken met interne conflicten.