Verhaal

1648 Vrede van Munster

Door Jan ten Hove. De Vrede van Munster zet in mei 1648 een punt achter de geldverslindende oorlog tussen Spanje en de Republiek. De edellieden Zweder van Haersolte en Wilhelm van Ripperda hebben Overijssel tijdens de jarenlange vredesonderhandelingen vertegenwoordigd. Het einde van de Tachtigjarige Oorlog wordt op 31 mei in de hele Republiek met een nationale bid- en dankdag als een overwinning gevierd. De statenbond van de Zeven Provinciën is door heel Europa officieel als een zelfstandige mogendheid erkend, terwijl op religieus gebied geen concessies hoeven te worden gedaan. Het verdrag maakt formeel ook een einde aan de leenhorigheid aan het Duitse Rijk. Maar als de Overijsselaars het voor het handhaven van hun privileges en zelfstandigheid opportuun achten, refereren ze nog geregeld aan hun eeuwenoude banden met de oosterburen.