Verhaal

1607 Philippus Rovenius in Oldenzaal

Door Jan ten Hove. In 1607 wordt de 33-jarige, in Deventer geboren priester Philippus Rovenius deken van het Plechelmuskapittel in Oldenzaal. Hij wordt belast met de wederopbouw van het katholicisme in Twente. Zijn uitgangsbasis is niet slecht. Door alle strubbelingen en de langdurige aanwezigheid van de Spanjaarden heeft de Reformatie hier nog maar nauwelijks wortel geschoten. Rovenius blijft tot 1626, wanneer de stad wordt heroverd door Staatse troepen, in Oldenzaal actief. Het is vooral aan zijn inspanningen te danken dat het overgrote deel van de Twentse bevolking katholiek blijft. Vanaf 1614 tot aan zijn dood op 10 oktober 1651 is Rovenius eveneens werkzaam als apostolisch vicaris in het missiegebied van de ‘Hollandse zending’. Hij slaagt er ondanks veel tegenwerking in de ontredderde Katholieke Kerk in Nederland nieuw leven in te blazen.