Verhaal

1605 Spinola herovert Oldenzaal

Door Jan ten Hove. Isabella en Albrecht van Oostenrijk, het aartshertogelijk paar aan wie Filips II kort vóór zijn dood in 1598 het bestuur over de Nederlanden heeft overgedragen, vinden in Spinola een kundig bevelhebber. Hij start een nieuw offensief in de Lage Landen en behaalt opzienbarende successen, waaronder de verovering van Oldenzaal in augustus 1605. Spinola legert hier een bezettingsmacht van maar liefst duizend soldaten en elf kanonnen. Aangezien enkele jaren eerder de vestingwerken van Enschede en Ootmarsum zijn geslecht, kan de vijand vanuit Oldenzaal controle uitoefenen over de hele regio. Overijssel is opnieuw een frontlijnstaat. Het gewest wordt bestuurlijk in tweeën gesplitst. Zo komen er in Twente aparte, Spaansgezinde Staten van Overijssel bijeen. Deze warrige toestand blijft gehandhaafd tot na het Twaalfjarig Bestand (1609-1621).