Verhaal

1587 Deventer in handen van de Spanjaarden

Door Jan ten Hove. In januari 1587 valt Deventer door verraad in handen van de vijand. Het Ierse garnizoen, dat door de opstandelingen in de stad is gelegerd en dat onder leiding staat van de befaamde beroepsmilitair William Stanley, levert na te zijn omgekocht de stad zonder slag of stoot over aan hun Spaanse geloofsgenoten. Nu ook Deventer verloren is gegaan, lijkt het nog slechts een kwestie van tijd voordat de vijand eveneens het kleine nog resterende deel van Overijssel heeft overmeesterd. Deze benarde positie dwingt de provinciale bestuurders om een andere houding tegenover de Staten-Generaal aan te nemen. De lang gekoesterde hoop op een akkoord met Filips II is definitief vervlogen. Gedreven door lotsverbondenheid en militaire noodzaak zal Overijssel zich voortaan opstellen als een loyaal lid van de onafhankelijke Republiek der Zeven Verenigde Provinciën.